Villkor

Vi återkommer om fraktkostnad på mail EFTER lagd leverans. Mindre ordrar med maxlängd 1,4 meter har en frakt på ca 100 kr, större längder offereras när vi sett er order.

Allmänna köpvillkor – abi-TRÄ

1. Inledning

Dessa allmänna köpvillkor är tillämpliga när du som konsument köper varor [och tjänster] via vår nätbutik, www.abitra.se, och då arbetet sker i Sverige eller leverans sker till adress belägen i Sverige.
Våra fullständiga kontaktuppgifter finner du i slutet av dessa Allmänna villkor.

Vi ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år).

2. Beställning

3. Inledning

Produktinformation lämnas alltid på svenska.

Vi strävar alltid efter att tillhandahålla så korrekt produktinformation som möjligt. Det förekommer dock att avvikelser i undantagsfall sker. Vi rekommenderar dig därför att vid leverans alltid kontrollera att varan stämmer överens med din beställning.

Vi ber dig notera att vi i hög utsträckning arbetar med levande material som naturligen varierar i utseende.

Om du beställt varor i löpmeter kan vi i vissa fall komma att leverera ett något större antal löpmeter än beställt. Om det är mycket viktigt för dig att få exakt antal löpmeter ber vi dig att meddela oss detta vid din beställning.

4. Orderbekräftelse, leveransbekräftelse och kvitto

När dina varor plockats skickar vi en orderbekräftelse via e-post som innehåller bland annat information om de varor som plockats och i vilken kvantitet, samt om pris, fraktkostnad och leveranstid. Med orderbekräftelsen får du tillgång till dessa Allmänna villkor. Om du inte får en orderbekräftelse inom [två arbetsdagar från det att du lade din beställning], eller om orderbekräftelsen skulle avvika från din beställning, ber vi dig att meddela Kundservice så snart som möjligt, helst inom två arbetsdagar från det att du upptäckte felet, för att vi ska ha möjlighet att snabbt åtgärda felet.

När varorna skickats från vårt lager får du en leveransbekräftelse via e-post som innehåller information om leveransen.

Tillsammans med dina varor får du en följesedel som innehåller kvitterat kvitto alternativt faktura.

5. Ändring och avbeställning

En beställning är bindande. Om du ångrar dig har du alltid möjlighet att utnyttja ångerrätten, se nedan under rubriken Ångerrätt och reklamation. Vänligen notera att du i sådant fall får stå för returfrakten själv.

Enligt konsumentköplagen har du rätt att avbeställa en vara fram tills det att du mottagit varan. Notera dock att vi tar ut en avgift om 250 kr vid avbeställning för att täcka våra kostnader och förluster.

[Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel i Nätbutiken. Vi reserverar oss även för slutförsäljning, den tillgänglighet som presenteras i kassan vid köptillfället gäller.]

6. Leverans

7. Leveransalternativ

Leveranser sker till adresser i hela Sverige, dock med undantag för transport till ö utan fast vägförbindelse.

För leveranser inom Stor-Göteborg1 administrerar vi själva leveransen.

För leveranser till resterande delar av Sverige samarbetar vi med DHL. Till adresser i större städer sker leverans normalt till något av DHLs många utlämningsställen. På mindre orter, eller om du så önskar, sker leverans direkt till din adress.

Du kan även välja att hämta ut dina varor i vårt lager i Västra Frölunda utanför Göteborg. Din försändelse finns då att hämta inom tre arbetsdagar. Vi kommer att meddela dig via e-post när din order är färdig för leverans. Vänligen notera att du måste kunna uppge ditt ordernummer för att kunna hämta ut varorna.

8. Delleveranser

[Om en eller flera av de varor du beställt inte finns i lager för omgående leverans kommer ordern att levereras genom delleverans. [Du betalar i sådant fall endast en fraktkostnad motsvarande den som skulle tillämpats om ordern levererats samlat.]]

Skulle du vilja dela upp din beställning i två [eller flera] delar går det bra. [Kontakta Kundtjänst [innan köpet/inom [ange tidsfrist]] om du önskar dela din beställning]/[I kassan finns möjlighet att precisera hur du vill dela din leverans.] När du själv väljer att dela upp leveransen kommer du debiteras fraktkostnad för respektive frakt.

9. Leveranstid
Vi plockar och hanterar din order inom tre arbetsdagar.

Om vi kör ut varorna till dig levereras de normalt inom [en arbetsdag] efter att vi hanterat och plockat din order.

Om varorna fraktas till dig av DHL levereras dina varor normalt sett till dig inom tre arbetsdagar efter att vi hanterat och plockat din order. [Vänligen notera att leveranstiden förutsätter att du har angivit ditt mobiltelefonnummer. Har du inte angivit ditt mobiltelefonnummer kan leveransen ta upp till två dagar extra.]

Om varorna ankommit till ett utlämningsställe får du en avi med information om var du kan hämta ut din försändelse.

Vänligen notera att leveranstiden kan komma att förskjutas om betalningen från dig inte kan genomföras inom föreskriven tid.

10. Fraktkostnad

Fraktkostnaden framgår i kassan och beror på vilket leveransalternativ du väljer.

11. Ej uthämtade/refuserade paket

Om dina varor levereras till utlämningsställe ligger de kvar där i omkring 14 dagar från att de anlänt, därefter skickas de tillbaka till oss.

Om du valt att hämta ut dina varor i vårt lager utanför Göteborg ligger varorna kvar i [ange antal] dagar.

Om du inte har möjlighet att avhämta dina varor inom föreskriven tid ber vi dig att kontakta oss för en diskussion kring när och hur leverans bör ske. Vi har i sådant fall rätt att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som kan uppstå för oss.

För det fall du inte hämtat ut dina varor inom föreskriven tid och det återsänts till oss, förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift om [250 kronor] för att täcka våra frakt- och hanteringskostnader.

Om leverans eller avhämtning uteblir genom att du underlåter att hämta dina varor efter avisering och du inte meddelat förhinder, kontaktar vi dig för en dialog om hur du vill att vi går vidare.

Vi ber dig notera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut varorna eller att inte ta emot en leverans. Närmare information om ångerrätten finner du nedan, under rubriken Ångerrätt och reklamation.

12. Dröjsmål i leverans

Vi försöker självfallet alltid att leverera de varor som du beställt vid utlovad tid, men ibland kan det bli fel. Om vi inte kan leverera inom avtalad tid kommer vi att så snart som möjligt informera dig om anledningen till förseningen och upplysa dig om en ny leveranstidpunkt.

Om leveransen dröjer utan att vi självmant lämnat dig information enligt ovan ber vi dig kontakta oss omgående så att vi kan undersöka orsaken till dröjsmålet.

Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. Om det är särskilt viktigt för dig att du erhåller dina varor inom viss tid ber vi dig meddela oss detta omgående vid en försening. Mer information rörande reklamationer finner du nedan under rubriken Ångerrätt och reklamation.

13. Priser och betalning

14. Priser och avgifter

Alla priser i vår Nätbutik anges i svenska kronor och inkluderar moms.

Alla priser anges exklusive frakt. Fraktkostnad utgår och denna framgår i kassan.

Vi avrundar samtliga belopp enligt svensk modell i samband med betalning.

15. Betalning

Att handla hos oss är säkert och enkelt. Du har möjlighet att välja att betala med faktura, kort, direktbetalning genom internetbank eller Swish. Alla betalningar hanteras av ??. [Dina kort-, konto- eller andra betaluppgifter hanteras inom ??s slutna, krypterade betalsystem och uppgifterna lämnas aldrig ut till någon annan part, inte ens till oss.]

[?? villkor för betalningshantering finner du här och de utgör en del av dessa allmänna villkor.]

Vänligen notera att leveranstiden kan komma att förskjutas om kortet eller kontot vid köpet inte har täckning för att dra orderns värde.

Skicka inga förskott. Vi ansvarar inte för pengar, checkar, frimärken eller liknande som skickats i brev.

16. Ångerrätt och reklamation

17. Ångerrätt

Du har enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler alltid rätt att ångra ditt köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar från det att du har tagit emot varan (den s.k. ångerfristen). Om varan levereras genom delleverans börjar ångerfristen löpa när du tar emot den sista leveransen.
Meddelande om ånger
Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta. Meddelandet måste klart och tydligt ange vilket köp det rör sig om och att du ångrar köpet. Om du vill kan du använda den blankett som konsumentverket har tagit fram, du hittar den här. Skicka gärna meddelandet via e-post till weborder@abitra.se. Fullständiga kontaktuppgifter finner du i slutet av dessa allmänna villkor.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du skickar ditt meddelande om att du önskar utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Vi ber dig notera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut eller vägra ta emot beställda varor.

[Vänligen notera att varken ångerrätten eller dessa villkor i allmänhet är tillämpliga när du som kund är inte är konsument.]

Returvillkor
Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan till oss. Du måste sända tillbaka varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du skickat ditt ångermeddelande till oss enligt ovan. För att du ska hinna fullfölja din ångerrätt i tid räcker det att du skickar varan innan fristen gått ut.

Du får självklart titta på och undersöka varan. Tänk då på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. En vägledning är att du får hantera varan som du skulle få ha gjort i butik. Vidare måste varan som returneras vara komplett, vilket innebär att alla delar, tillbehör, bruksanvisningar m.m. ska återsändas till oss.

Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet eller om någon del av varan saknas vid retur, är du ansvarig för varans minskade värde och vi förbehåller oss i sådant fall rätten att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen.

Du får själv ordna och bekosta returfrakten. Vissa av våra varor går inte att återsända med vanlig post, exempelvis längre lister. Dessa varor kan återsändas exempelvis med [DHL till en kostnad av mellan ?? och ?? kronor, beroende på varornas storlek].

Vänligen notera att det är du som kund som står risken för att varan skadas eller försvinner under returfrakten så vi ber dig överväga om varan bör försäkras samt se till att den är väl emballerad. Spara alltid följesedeln till dess att returen är avklarad.

Om du så föredrar kan ångerrätten utnyttjas genom att varan lämnas tillbaka till vårt lager med adress Femvägsskälet 3, Västra Frölunda, utanför Göteborg. Vår personal har då möjlighet att hantera ångerärendet och, vid godkänt utnyttjande av ångerrätten, direkt återbetala varans värde. Tänk på att du måste kunna ange ordernummer eller andra uppgifter så att personalen kan identifiera ditt köp för att det ska vara möjligt att hantera ditt ångerärende på plats.
Återbetalning
Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka allt det du har betalat till oss, med avdrag för kostnaden för returfrakt. Det innebär att vi, förutom varuvärdet, återbetalar exempelvis leveranskostnaden [och fakturaavgiften].

Om du ångrar köp av en del av de varor du beställt, återbetalas inte kostnader och avgifter som skulle ha utgått för resterande del av ordern, t.ex. fraktkostnad. Om du ångrar köpet av en vara som är en del av ett paketerbjudande återbetalas det belopp som återstår när köpeskillingen minskas med övriga varors ordinarie pris.

[Om du bett att en tjänst ska börja utföras innan ångerfristen löpt ut förbehåller vi oss rätten att ta betalt för eventuellt arbete som hunnit utföras före det att du meddelar oss att du ångrar köpet.]

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då vi fick ditt meddelande om att du ångrar köpet. Vi förbehåller oss dock rätten att avvakta återbetalningen till dess att vi fått tillbaka varan från dig eller till dess att du sänt oss ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Beroende på vilken betalningsmetod du använt kommer vi som huvudregel att kreditera din faktura eller återbetala pengarna till det kort eller bankkonto från vilket betalningen drogs vid köpet. Om detta inte är möjligt kommer vi kontakta dig för att diskutera hur återbetalning bör ske. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

[Vid återlämning till vårt lager sker återbetalning/kreditering i samband med återlämnandet.]

Har du några frågor – kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig!

18. Reklamation

Trots våra egna och våra leverantörers höga kvalitetskrav kan enstaka varor vara behäftade med fel eller en leverans oförutsett dröja. Om din vara skulle vara felaktig eller om det uppstått fel vid eller dröjsmål i leveransen kan du ha rätt reklamera ditt köp. Vi kommer då självklart att se till att varan lagas eller byts ut, kostnadsfritt för dig. I vissa fall kan du ha rätt att göra även andra påföljder gällande. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs att ett dröjsmål eller fel är väsentligt och att vi inte har möjlighet att i skälig tid (om)leverera, laga eller byta ut varan.
Reklamation
Om du anser att en vara är felaktig eller har levererats för sent ska du skicka ett meddelande till oss där du beskriver felet eller förseningen – ett reklamationsmeddelande. I meddelandet måste vi även få information för att kunna identifiera köpet, t ex referens nr och orderdatum. Vi ber dig därför bifoga din orderbekräftelse till reklamationen.

Skicka gärna reklamationsmeddelandet via e-post till info@abitra.se. Våra fullständiga kontaktuppgifter finner du i slutet av dessa Allmänna villkor. Sker inte reklamation inom skälig tid från det att du tog emot de försenade varorna, alternativt inom skälig tid från att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts men senast inom tre år från det att du tog emot varan förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot oss.

Om du upptäcker en transportskada ber vi dig att meddela oss detta omgående, och helst inom sju dagar, för att vi ska ha möjlighet att kräva ersättning av transportören. Om du redan vid uthämtningen ser att paketet eller varorna är skadade, ber vi dig att vägra att ta emot det eller öppna det direkt på utlämningsstället, medan den som levererat paketet finns på plats så att ni gemensamt kan kontrollera varornas skick. Om nödvändigt ber vi dig reklamera transporten till utlämningsstället. Begär gärna en bekräftelse på att paketet var skadat vid leverans.

Om du föredrar det kan du vid reklamation vända dig till vårt lager med adress Femvägsskälet 3, Västra Frölunda, utanför Göteborg. Vår personal har då möjlighet att hantera reklamationen och direkt återbetala relevant belopp vid godkänd reklamation. Tänk på att du måste kunna ange ordernummer eller andra uppgifter så att personalen kan identifiera ditt köp för att det ska vara möjligt att hantera din reklamation på plats.

Returvillkor och återbetalning
Samtliga kostnader som du haft i anledning av köpet och reklamationen återbetalas vid godkänd reklamation, t ex returfrakt och extra utgifter i samband med reklamationen. Vid reklamation av en del av den totala ordern återbetalas dock inte kostnaden för utfrakt [och eventuella fakturaavgifter] som skulle utgått för resterande del av ordern.

Eftersom vi, vid godkänd reklamation, står kostnaden för returfrakten tillhandahåller vi returfraktsedlar. Du får dessa skickade till dig av kundtjänst efter att du har skickat reklamationsmeddelande enligt ovan till oss. Spara alltid följesedeln till dess att returen är avklarad.

[Vid godkänd reklamation sker återbetalning inom [14] dagar efter att vi mottagit varan i retur.] Beroende på vilken betalningsmetod du använt kommer vi som huvudregel att kreditera din faktura eller återbetala pengarna till det kort eller bankkonto från vilket betalningen drogs vid köpet. Om detta inte är möjligt kommer vi kontakta dig för att diskutera hur återbetalning bör ske.

19. Tvister

Vi på abi-TRÄ strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om en lösning för det fall någonting blivit fel.

Om en tvist uppstår som vi inte kan lösa tillsammans kan du vända sig till exempelvis den kommunala konsumentvägledningen för vägledning. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för tvistlösning. Vi förbinder oss att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Tvister kan även prövas av svensk allmän domstol.

20. Personuppgifter

För att kunna fullgöra avtalet med dig är vi tvungna att samla in och behandla personuppgifter.

Vi använder uppgifterna först och främst för fullgörande av avtalet men även för statistiska ändamål. Vidare lagrar vi uppgifterna för att förenkla hanteringen vid framtida relationer oss emellan.

Vi säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part.

Fullständig information kring vår hantering av personuppgifter finner du här.

21. Bolagsuppgifter

abi-TRÄ AB
Femvägsskälet 3
421 50 Västra Frölunda

Telefon: 031-299300
E-post: info@abitra.se
Faxnummer: 031-298901
Webbadress: www.abitra.se

Organisationsnummer: 556917-5655
Momsregistreringsnummer: SE556917565501