Inspiration

Inspiration

Vi erbjuder ett unikt list- och panelsortiment med tidstypiska profiler som gör det möjligt att återskapa miljöer i såväl herrgårdar som torp, funkishus och paradvåningar.

Runt fönstren sitter foder Halland 21×95 mm.

Själva fönsterbrädan har breddats en aning genom att bygga på med bröstlist W221 33×69 mm.

Genom att låta fönstrets foder vila på bröstlisten skapar man en klassisk, rustik allmogekänsla.

Dörrfoder Halland 21×95 mm är spegelvänt satta bredvid varandra för att fylla ut mellan två spröjsade altandörrar.

Nedtill sitter två dekorationsklossar som ger det hela en vacker allmogekänsla.

Foderkloss: nr. 421, 25x107x300 mm

Foderkloss: nr. 421, 25×107 mm
Dörrfoder: Halland 21×95 mm
Golvlist: Wasa 21×140 mm
Panel: Pärlspont 13×95 mm
Taklist: Allmogehålkäl 21 x 120 mm
Dörrfoder: Halland 21 x 95 mm
Panel: Pärlspont 13 x 95 mm